Toimintakertomus 2013

Julkaistu 23.01.2014

Apua Haitille ry:n toimintakertomus 1.1.-31.12.2013

Toiminta-ajatus

Apua Haitille ry:n tavoitteena on rahoittaa haitilaisille maanjäristyksessä kotinsa menettäneille perheille pysyvät asunnot joko uudisrakentamalla tai korjaamalla vaurioituneita koteja. Maanjäristyksen uhreja ja kotinsa menettäneitä perheitä pyritään auttamaan myös muilla tavoin mm. työllistämällä ja kouluttamalla heitä sekä lisäämään Suomessa tietoisuutta Haitin tilanteesta.

Hallinto

Vuosikokouksessa 24.4. valittiin yhdistyksen hallitus. Hallituksen jäseniä ovat Simo Immonen, Jukka Heinäsuo, Mikko Oikkonen, Martti Falck, Anu Falck, Senja Kortelainen ja Outi Piirto. Hallituksen kokouksessa 10.10. valittiin puheenjohtajaksi Mikko Oikkonen ja varapuheenjohtajaksi Simo Immonen.
Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden aikana kaksi kertaa. Lisäksi järjestettiin kaksi muuta tapaamista.

Toimintavuosi 2013

Toiminta Suomessa

Koteja Haitille –projektiin osallistuneita seurakuntia, järjestöjä ja yksityisiä ihmisiä on tiedotettu Timonetten, Montrouiksen ja Port au Princen ajankohtaisesta tilanteesta. Monet ovat halunneet olla auttamassa perheitä työllistymään. Lisäksi kouluikäisille on saatu varoja koulunkäyntiin, Haitin missionuorten (YWAM – Youth With a Mission) työntekijöille tukea sekä St.Marcin vankilaan avustuseriä.

Kangasalan Projektilähetys –yhdistys haluaa tehdä yhteistyötä Apua Haitille ry:n kanssa. Keskusteluja yhteistyön tiivistämisestä on käyty, mutta vielä ei olla päästy konkreettiseen toimintaan. Projektilähetys on kuitenkin pitänyt Haitin asiaa esillä Kangasalla ja useita kolehteja on kerätty haitilaisten auttamiseksi.

Yhteistyö Lions Clubien kanssa on jatkunut. Lionsit lahjoittivat Timonetten perheille
työllistymisrahaa. Martti Falck kävi Lionsien kesätapaamisessa kiittämässä klubeja lahjoituksista ja eniten lahjoittaneille klubeille ja yksityishenkilöille jaettiin kunniakirjat.

Varoja työllistämiseen on saatu mm. Lempäälän, Kangasalan ja Turun ev. lut. seurakunnilta sekä Pirkkalan Kristityt yhdessä (PKY) –yhdistykseltä, ICCC Tampereen osastolta ja useilta yksityisiltä ihmisiltä ja yrityksiltä.

Vuoden alussa maksettiin Mika Piirrolle 2000 euron kertaluontoinen palkkio. Muuten yhdistyksellä ei ole ollut palkattuja työntekijöitä ja Outi ja Mika Piirto ovat toimineet yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijöinä.

Toiminta Haitilla

Yhteistyötä YWAM Haitin kanssa on jatkettu auttamalla Timonetten perheitä työn rahoittamiseksi sekä tukemalla YWAM:in paikallisia työntekijöitä. Kesällä YWAM ehdotti, että työllistämisohjelmaa jatketaan kymmenen perheen sijaan kuuden perheen kohdalla, jotka eniten ovat osoittaneet aktiivisuutta työn teossa.

Alkuvuodesta Apua Haitille ry alkoi tukemaan yhdeksän lapsen koulunkäyntiä Timonettessa. Koululaisten sponsoriohjelmaa koordinoi yhdysvaltalainen seurakunta Cornwall Church. Sponsoriohjelma toimii siten, että 30 eurolla kuukaudessa maksetaan kolmen lapsen koulunkäynti.

Tukijat voivat pitää yhteyttä yhteen näistä kolmesta koululaisesta. Sponsorointi sisältää koulunkäynnin lisäksi päivittäisen lämpimän ruuan.

Helmikuussa Martti Falck oli Port-au-Princessä kartoittamassa maanjäristyksessä vaurioituneita koteja. Mukana matkalla olivat myös Jann Rönn sekä Kert Zauram. Yhdessä haitilaisen pastori Bertho Eugenen kanssa he tutustuivat 20 perheeseen, joiden koti oli vaurioitunut. Perheet haastateltiin, talot kuvattiin ja jokaisesta korjauskohteesta tehtiin alustava kustannusarvio. Lisäksi hädässä olevia perheitä autettiin mm. ostamalla heille ruokaa ja maksamalla sairaala- ja koulunkäyntimaksuja.

Maaliskuussa New Vision Ministries lähetti tiedon, että Lionsien rahoittamat neljä paritaloa ovat valmistuneet Montrouisiin. Seitsemän yksinhuoltajaäitiä ja orvot veljekset pääsivät muuttamaan omiin koteihinsa.

Huhtikuussa pastori Bertho Eugenelle lähetettiin 2000 USD ensimmäisen talon korjaamista varten Port au Princessä. Korjauskohteena oli Eric Bayordin talo. Syksyllä Bertho lähetti tiedon, että talo on saatu korjattua ja Ericin perhe on päässyt muuttamaan kotiinsa.

Loka-marraskuun vaihteessa Piirrot tekivät tarkastusmatkan Haitiin. Ensimmäisenä päivänä he kävivät Bertho Eugenen kanssa katsomassa Eric Bayordin taloa ja perheen kanssa vietettiin pieni kodinvalmistumisjuhla. Sen jälkeen käytiin vielä katsomassa lähellä olevia muita korjauskohteita, jotka
Martti ja Bertho olivat jo keväällä kartoittaneet. Seuraavana päivänä käytiin vielä katsomassa erään perheen taloa, jossa seinät oli jo korjattu, mutta katto vielä puuttui. Berthon kanssa sovittiin, että alkuun korjataan niitä koteja, jotka saadaan helpoimmin asumiskuntoon. Bertholle jätettiin rahat yht. 4000 USD kahta seuraavaa taloa varten, joista molemmista puuttuu katto, lattia ja ikkunat sekä ovet.

Seuraavaksi Piirrot menivät St. Marciin ja matkaan liittyivät Kangasalan seurakunnan kappalainen Kari Mikkonen vaimonsa Ritvan kanssa. Piirrot ja Mikkoset tapasivat ja haastattelivat Timonettessa 26 perhettä kolmestakymmenestä, joille suomalaiset ovat lahjoittaneet kodit. Monille perheille jätettiin avustusta erilaisiin tarpeisiin. Myös työllistämisohjelmassa olevat henkilöt tavattiin heidän tämänhetkisessä työkohteessaan St. Marcin keskustassa, jossa he kunnostavat kaupungin puistoa. Sunnuntaina käytiin vierailulla St. Marcin vankilassa.

Piirtojen matkan viimeisenä kohteena oli Montrouis. Siellä käytiin katsomassa keväällä valmistuneet neljä paritaloa ja haastateltiin niissä asuvat perheet. Lisäksi tavattiin neljä yksinhuoltajaäitiä lapsineen, jotka vielä odottavat kotia. He asuvat tällä hetkellä vuokralla, mutta useimmat eivät olleet pystyneet
maksamaan vuokriaan ja heitä uhkasi häätö. Heitä autettiin maksamalla vuokrat vuodeksi eteenpäin. Viimeisenä iltana pidimme kokouksen, johon osallistuivat Dennis Cowley ja Tom Hatten New Vision Ministries –järstestöstä ja Gary Maurice Consider Haiti –järjestöstä. Yhdessä mietittiin, mikä olisi paras tapa auttaa perheitä selviytymään ja Gary kertoi saaneensa hyviä kokemuksia vuohien lahjoittamisesta perheille jossakin toisessa kylässä. Sovittiin, että alkuun Apua Haitille ry hankkii vuohet neljälle perheelle (kaksi vuohta perhettä kohti) ja New Vision Ministries hankkii vuohet neljälle perheelle.

Riskit

Apua Haitille ry:llä ei ole mitään säännöllistä tulonlähdettä, joten yhdistyksen toiminta ja sitä kautta myös mahdollisuus auttaa haitilaisia on täysin riippuvainen yksittäisten ihmisten, järjestöjen ja seurakuntien halusta auttaa maanjäristyksen uhreja. Haaste on tähän saakka otettu hyvin vastaan, sillä Apua Haitille ry:n auttamiskohteet ovat hyvin konkreettisia ja yhdistys pystyy antamaan avunsaajista todelliset tiedot ja kuvat.

Haitin yhteiskunnallinen epävakaus asettaa haasteita yhdistyksen toiminnalle Haitilla. Varsinkin maanomistukseen liittyvät epäselvyydet hankaloittavat kotien rakentamista perheille. Yhteistyö paikallisten järjestöjen kanssa on siksi ollut tärkeää. Luotettavien yhteistyökumppaneiden löytyminen on hyvin rajallista. Yksittäisten ihmisten kanssa toimiminen on tätäkin haasteellisempaa.

Apua Haitille ryn tämän hetkinen käytännön toiminta on vapaaehtoistyön varassa ja henkilöresurssit ovat hyvin pienet.

Talous

Yhdistys on vuonna 2013 lahjoittanut varat kolmen talon korjaamiseen Port au Princessä. Lisäksi on sponsoroitu yhdeksän lapsen koulunkäyntiä Timonettessa, työllistetty 6-10 perhettä, tuettu viittä YWAM Haitin paikallista työntekijää ja YWAM Haitin tekemää vankilatyötä St.Marcissa. Montrouisissa on maksettu neljän perheen vuokrat vuodeksi ja lahjoitettu neljälle perheelle vuohet, yhteensä kahdeksan vuohta.

Avustusvaroja Haitiin on toimitettu vuonna 2013 yhteensä 17 685,58 €. Tilinpäätös osoitti alijäämää 6471,67 €. Pääoma vuoden lopussa oli 6374,31€.

Tuleva kehitys

Yhteistyötä pastori Bertho Eugenen kanssa jatketaan Port au Princessä sijaitsevien kotien korjaamiseksi. Tällä hetkellä siellä on 17 taloa kartoitettuna ja korjausta odottamassa. Noin puolessa PAP:n kohteissa on talo romahtanut niin pahoin, että vain kivijalka on jäljellä.

Montrouisin perheiden auttamista, mm. ”vuohiprojektin” mahdollista laajentamista voidaan jatkaa yhteistyössä New Vision Ministries –järjestön kanssa. Mouissa on vielä kuusi yksinhuoltaäitiä lapsineen vailla pysyvää kotia.

Timonetten perheiden tukemista jatketaan YWAM Haitin kanssa sekä yhdeksän lapsen koulunkäynnin sponsoroimista.